Over ons

Stichting Kerkconcerten Houthem St.Gerlach

Akte van oprichting 29 mei 1991 Smeets&Druncks notarissen te Maastricht

De Stichting heeft ten doel:

Het activeren en instandhouden van de religieus-culturele waarde van de Gerlachuskerk te Valkenburg – Houthem en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het organiseren van muziekuitvoeringen van religieuze en andere in genoemde kerk passende muziek;
  2. Het ontwikkelen van muzikale- en andere activiteiten, die aan het verwezenlijken van de omschreven doelstelling kunnen bijdragen.

Concreet betekent dit dat wij onder andere concerten organiseren in de Sint Gerlachuskerk te Houthem.
Deze concerten zijn in principe kosteloos toegankelijk. Wel vragen wij, indien met het concert mooi gevonden heeft, op het eind van het concert een vrijwillige bijdrage.
Wij financieren onze activiteiten door deze vrijwillige bijdragen, een subsidie van de gemeente Valkenburg aan de Geul en de gaven van enkel sponsoren.

Het bestuur van de Stichting Kerkconcerten Houthem St.Gerlach  wordt gevormd door:

Jan Wijnen, voorzitter
Ad van Venrooij, secretaris-penningmeester
Joep Pluijmaekers, lid
Fons Pieters, lid
Remy Syrier, lid

De bestuursleden ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden.